Στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος: 2023 – 2024 είναι εγγεγραμμένοι περίπου 150 μαθητές, οι οποίοι κατανέμονται σε 6 τμήματα γενικής παιδείας ως εξής:

  • Η Α΄ τάξη χωρίζεται στα τμήματα: Α1, Α2, Α3
  • Η Β΄ τάξη αποτελείται από τα: Β1, Β2 και
  • ένα τμήμα της Γ΄ τάξης