Τμήμα Γενικής ΠαιδείαςΥπεύθυνος Εκπαιδευτικός
Α1 Παυλίδου Αναστασία
Α2 Τσαντίλη Μαρία
Α3 Μιχαηλίδου Ευθυμία
Β1 Τσολιά Μαρία
Β2Καραντζαβέλου Χριστίνα 
Γ Ντούβα Μαρία