Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου Μαλεσίνας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μούτσου Νανά

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Μέλος:

Μέλος:

Μέλος: