Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων & Κηδεμόνων θα αναρτηθεί με την τελική διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος:

enim_gon 23-24.